9,1
1.851 beoordelingen
West-friese uitdaging.png
Vanaf 2020 is Toyota Botman trotse partner van de West-Friese Uitdaging. De West-Friese Uitdaging zorgt voor verbinding tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven. Ze bemiddelen in vraag en aanbod van Materialen (meubels, spullen), Menskracht (kennis, extra handen, creativiteit) en Middelen (media). Ze zijn een ondernemersnetwerk dat dóet. Ze stimuleren bedrijven om maatschappelijk betrokken ondernemerschap te tonen in concrete acties en daarmee de leefbaarheid in de lokale samenleving te ondersteunen. We zijn er trots op dat wij een van deze bedrijven zijn!

Bruggen bouwen

Door een structurele samenwerking met een groep mensen uit het bedrijfsleven – de Matchgroep – bouwt de Uitdaging bruggen tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. De mensen in de Matchgroep noemen we ‘oude rotten’ en ‘jonge honden’. De ‘oude rotten’ zijn ervaren ondernemers die beschikken over een groot, gevarieerd netwerk en zijn bereid dit netwerk open te stellen. De ‘jonge honden’ vinden het leuk om zaken tot stand te brengen en komen echt in actie.

Matchen

Bij een geaccepteerde aanvraag op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, sport of recreatie van een vereniging of stichting realiseren een oude rot en een jonge hond samen deze match. De één stelt zijn netwerk open en legt contact met een bedrijf dat de aanvraag kan en wil invullen. De jonge hond begeleidt de match van A tot Z en zorgt er voor dat deze wordt gerealiseerd. Op deze manier doet hij of zij weer nieuwe contacten op. Tevens zorgt hij/zij voor de administratieve afhandeling richting de Uitdaging. Jonge honden krijgen een uur per week van ‘de baas’ om deze matches uit te voeren. Zo dagen de matchgroepleden telkens een ander bedrijf uit om ook maatschappelijk betrokken te ondernemen.

Meer info