9,1
1.860 beoordelingen
Yaris GR 2020.jpg

Klachtenprocedure

Heeft u klachten? Vertel het ons. Bent u tevreden? Vertel het anderen.

Natuurlijk willen wij dat u tevreden over ons bent. Wij zullen er dan ook alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast is uw klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Als u vindt dat u niet naar behoren bent behandeld door een van de medewerkers van Toyota Botman, u niet tevreden bent over de procedure rondom de aanschaf van uw auto of het onderhoud aan uw auto, kunt u uw ongenoegen kenbaar maken aan de manager klantenrelaties.

De procedure

Klacht indienen
U kunt uw klacht schriftelijk indienen, omdat uw tekst dan het uitgangspunt is van de behandeling en niet een eventuele interpretatie van de klacht door een werknemer.
Toyota Botman Zwaag
t.a.v. P. Botman
De Marowijne 31
1689 AR Zwaag
zwaag@toyota-botman.nl

Naast de melding per brief of per e-mail is er ook een mogelijkheid via het contactformulier op onze website. U ontvangt een schriftelijke (e-mail) ontvangstbevestiging van het binnenkomen van uw klacht.

Uw klacht wordt in behandeling genomen
De klacht wordt onderzocht door de manager klantenrelaties, die indien nodig voor een toelichting contact met u zal opnemen. Daarnaast wordt uiteraard binnen Toyota Botman gesproken met de persoon of personen die met de klacht te maken hebben.

Uitspraak
Op basis van de verzamelde informatie wordt tot een uitspraak gekomen. Hierover wordt u schriftelijk of mondeling op de hoogte gesteld. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeteracties Toyota Botman aanbrengt.

Hebt u nog vragen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen: 0229-548500.