9,1
1.875 beoordelingen
Yaris GR 2020.jpg

Klachtenprocedure

Heb je klachten? Vertel het ons. Ben je tevreden? Vertel het anderen.

Natuurlijk willen wij dat je tevreden over ons bent. Wij zullen er dan ook alles aan doen om jouw klacht naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast is een klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Als je vindt dat je niet naar behoren bent behandeld door een van de medewerkers van Toyota Botman, je niet tevreden bent over de procedure rondom de aanschaf van jouw auto of het onderhoud aan jouw auto, dan kun je jouw ongenoegen kenbaar maken aan de manager klantenrelaties.

De procedure

Klacht indienen
Je kunt een klacht schriftelijk indienen, omdat de tekst dan het uitgangspunt is van de behandeling en niet een eventuele interpretatie van de klacht door een werknemer. Stuur de klacht naar:
Toyota Botman Zwaag
t.a.v. Peter Botman
De Marowijne 31
1689 AR Zwaag
zwaag@toyota-botman.nl

Je klacht wordt in behandeling genomen
De klacht wordt onderzocht door de manager klantenrelaties, die indien nodig voor een toelichting contact met je zal opnemen. Daarnaast wordt uiteraard binnen Toyota Botman gesproken met de persoon of personen die met de klacht te maken hebben.

Uitspraak
Op basis van de verzamelde informatie wordt tot een uitspraak gekomen. Hierover word je schriftelijk of mondeling op de hoogte gesteld. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeteracties Toyota Botman aanbrengt.

Heb je nog vragen? Dan kun je altijd contact met ons opnemen: 0229-548500.