Actievoorwaarden

Toyota Botman


Actievoorwaarden

 

De winactie Daarom Toyota Botman (hierna te noemen: de actie) wordt georganiseerd door Autobedrijf Botman Zwaag en wordt ingezet ter promotie van het bedrijf. De volgende voorwaarden zijn van toepassing.

 

Algemeen 

De actie heeft als doel deelnemers de kans te geven een gratis prijs te winnen. Het betreft een tijdelijke actie die loopt van 20 september t/m 18 oktober 2014. De te winnen prijs is een midweek in een 12-persoons wellnesswoning in Arcen (logies): www.wellness-tuin.nl. Planning midweek gaat in overleg, de schoolvakanties zijn uitgezonderd.

Uit alle aanmeldingen via internet wordt 30 oktober 2014 een prijswinnaar getrokken. De uitslag van de prijswinnaar wordt via e-mail bekend gemaakt en op de website en in de nieuwsbrief van Toyota Botman gepubliceerd.

Autobedrijf Botman behoudt te allen tijde het recht om de actie te beëindigen of de regels, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

 

Deelname

Door deelname aan de actie ga je akkoord met de voorwaarden.

Deelnemers aan de actie moeten woonachtig zijn binnen de regio van één van onze vestigingen (oostelijk West-Friesland) en in bezit zijn van een vaste woon- of verblijfplaats.

De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Autobedrijf Botman en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in een bestand. Op dit bestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

De prijswinnaar verleent toestemming om zijn/haar naam, alsmede mogelijke foto's van de prijsuitreiking voor promotionele doeleinden te gebruiken.

Deelnemers die onjuiste of onvolledige naam en adresgegevens insturen worden gediskwalificeerd en komen derhalve niet in aanmerking voor de beschikbaar gestelde prijs.

Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Autobedrijf Botman en personen die op enige wijze direct of indirect bij de organisatie of vervaardiging van deze actie zijn betrokken.

 

Klachten

Voor vragen, opmerkingen en klachten kan schriftelijk contact worden opgenomen met Autobedrijf Botman Zwaag, De Marowijne 31, 1689 AR  ZWAAG. Of stuur een e-mail naar secretariaat@toyota-botman.nl. Tijdens werkdagen kan ook telefonisch contact worden opgenomen. Het telefoonnummer is 0229-548500.

 

Aansprakelijkheid

Autobedrijf Botman kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die veroorzaakt wordt dan wel voortvloeiend uit de actie Daarom Toyota Botman. 

 

Slotbepaling

Niets uit de inhoud van deze actie/publicatie mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Autobedrijf Botman Zwaag B.V. Wijzigingen, typ- en zetfouten voorbehouden. Op deze promotie is Nederlands recht van toepassing, alsmede de bepalingen vastgelegd in de Gedragscode Promotionele Kansspelen (zie hiervoor www.justitie.nl).