Hybride Toyota’ s goed voor meer emissievrije kilometers dan alle volledig elektrische auto’s samen

Toyota Botman

Hybride Toyota’ s goed voor meer emissievrije kilometers dan alle volledig elektrische auto’s samen

Toyota heeft met ruim 1,2 miljard gereden emissievrije kilometers meer op de teller staan dan alle volledige elektrische auto’s bij elkaar. Hierbij gaat het vooral om hybride modellen, zónder oplaadstekker. Dit zegt het onafhankelijke onderzoeksbureau CE Delft dat de gereden emissievrije kilometers van alle verschillende typen geëlektrificeerde auto’s in Nederland onderzocht.
 
Top vijf automerken met meest gereden emissievrije kilometers in Nederland
#1 Toyota                  1,23 miljard km
#2 Mitsubishi            690 miljoen km
#3 Tesla                     590 miljoen km
#4 Volvo                    440 miljoen km
#5 Opel                      280 miljoen km
 
Bij elkaar hebben de onderzochte geëlektrificeerde personenauto’s tot en met 2017 ruim 22 miljard kilometers gereden, waarvan bijna 5 miljard kilometers volledig emissievrij. Van deze emissievrije kilometers nemen hybride modellen zonder oplaadstekker 34 procent voor hun rekening. Voor volledig elektrische voertuigen is dit 21 procent.
 
Besparing van brandstof én CO2
Met het oog op de toekomst (Klimaatakkoord van Parijs) zijn vooral de gerealiseerde brandstofbesparing en CO2-reductie van belang. Tot en met 2017 is door geëlektrificeerde personenauto’s in totaal 490 miljard liter brandstof bespaard. Dit heeft bijgedragen aan een CO2-reductie van 1,1 Mton (megaton) in de periode 2000 tot en met 2017. De merken die hier het meest aan hebben bijgedragen zijn: Toyota (34 procent), Mitsubishi (11 procent) en Tesla (10 procent).
 
Tweede Kamerzitting
Op 8 februari 2018 houdt de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een rondetafelgesprek over het tweede EU-mobiliteitspakket. Hierbij ligt de nadruk op de voorstellen over CO2-emissies van auto’s. Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te kunnen realiseren, zou de overheid álle vormen van emissievrije kilometers in ogenschouw moeten nemen. Hierbij moet dus ook gekeken worden naar bestaande oplossingen zoals hybride auto’s (zonder en met oplaadstekker). Alle vormen van elektrificatie zijn nodig om überhaupt in de buurt van het einddoel te komen. Toyota is van mening dat wanneer dit niet gebeurt er een mismatch ontstaat die onbedoelde effecten met zich mee kan brengen op de Nederlandse automarkt.
 
Meer info