Voorwaarden particulieren

Voorwaarden particuliere verhuur

Voor het huren van een auto gelden bij Autoverhuur Botman de volgende voorwaarden.

Algemene voorwaarden

 • Op alle overeenkomsten zijn de Algemene Huurvoorwaarden van de Bovag van toepassing.
 • Voertuigen worden, indien wij dit stellen, uitsluitend verhuurd binnen de regio van één van onze vestigingen.
 • Autoverhuur Botman behoudt zich te allen tijde het recht, zonder opgaaf van reden, een voertuig niet te verhuren.
 • De genoemde tarieven zijn in Euro’s en exclusief de brandstof.
 • Particuliere tarieven zijn inclusief BTW, zakelijke tarieven zijn exclusief BTW.
 • Autoverhuur Botman behoudt te allen tijde het recht om prijzen en condities te wijzigen.
 • Autoverhuur Botman behoudt te allen tijde het recht om een ander gelijkwaardig voertuig te leveren, indien een gereserveerd voertuig om wat voor een reden dan ook, niet voorradig is.
 • De auto bevat standaard airconditioning.

Betaling, borgsom & legitimatie

 • De minimale borgsom bestaat uit het geldende eigen risico vermeerderd met het vooraf berekende huurbedrag.
 • Het huurbedrag bestaat uit de te verwachten huurprijs, de vermoedelijke extra kilometerprijs en de kosten van een volle tank brandstof.
 • De borgsom kan uitsluitend worden voldaan via pinpas en/of creditcard. Autoverhuur Botman accepteert alle gerenommeerde creditcards.
 • Autoverhuur Botman kan verplichten om de borgsom voor ieder model per creditcard te laten voldoen.
 • De huurder is verplicht een dubbele legitimatie alsmede een recent bankafschrift te overleggen.
 • De gehuurde auto dient met een volle tank te worden ingeleverd.
 • Indien de huurder in de huurperiode een verkeersovertreding begaat, wordt de bekeuring doorbelast aan de huurder met een verhoging van € 12,00 aan administratiekosten.

Huurperiode

 • Een huurdag (24 uur) begint op elk willekeurig moment binnen onze openingstijden.
 • Weekendverhuur gaat in op vrijdag 18.00 uur (onder voorbehoud van beschikbaarheid) en duurt tot de daaropvolgende maandag 08.00 uur.
 • Een werkweek gaat in op maandag 09.00 uur en duurt tot vrijdag 16.00 uur.
 • Het is niet mogelijk het voertuig buiten de openingstijden te retourneren.
 • Bij overschrijding van de huurperiode, langer dan 59 minuten, is de huurder verplicht de kosten van 24 uur extra huurtermijn te vergoeden.

Verzekering

 • Alle voertuigen van Autoverhuur Botman zijn standaard WA + Casco verzekerd.
 • Inclusief Ongevallen Inzittendenverzekering.
 • Een groene kaart wordt op aanvraag gratis meegeleverd.
 • Inclusief Eurocare in binnen- en buitenland.
 • Het eigen risico voor personenwagens bedraagt standaard € 450,00 per gebeurtenis.
 • Verlaging van het eigen risico naar € 200,00 kost € 5,00 per dag.
 • Schade aan de auto dient binnen 24 uur na constatering te worden gemeld bij Autoverhuur Botman.
 • Verhuur onder de 23 jaar is niet mogelijk, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door de directie. Bij akkoordbevinding gelden afwijkende condities voor eigen risicobedragen.
 • De huurder is in geval van schade altijd aansprakelijk voor het geldende eigen risico. In bepaalde gevallen is volledige aansprakelijkheid van kracht.
 • Bovenhoofdse schade en schade als gevolg van overbelasting is niet gedekt.
 • Het is niet toegestaan zich met het gehuurde voertuig buiten de E.U. te bevinden.

Voor overige voorwaarden kunt u de Bovag-site raadplegen. Deze is te vinden op www.bovag.nl.